Chat online z użytkownikami platformy

Na twojej platformie można uruchomić chat online do komunikacji z użytkownikami platformy. Chat online można ograniczyć tylko do użytkowników zalogowanych, posiadających swoje konto na twojej platformie. Zarządzanie chatem odbywa się z poziomu panelu administracyjnego platformy.

Standardowo okienko chatu będzie widoczne na domenie głównej platformy, w lewym lub prawym dolnym rogu strony.