Kontakt

Stowarzyszenie “Absolwenci na walizkach”

www.absolwencinawalizkach.pl

NIP 7781472989 · REGON 301437729 · KRS 0000355768

ul. abp. Z. S. Felińskiego 33/5, 31-236 Kraków

kontakt: kontakt@nojobnofun.pl

telefon: 731 631 377

Wsparcie techniczne

* przed wysłaniem wiadomości sprawdź FAQ oraz instrukcje obsługi, czy na twoje pytanie nie ma już gotowej odpowiedzi

* stronę swojego e-CV lub portfolio możesz samodzielnie usunąć z poziomu swojego konta

* aby usunąć swoje konto napisz do nas wiadomość z tego samego adresu e-mail, który jest przypisany do twojego konta